Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Inetpub\orr\templates\lightbreeze-red-hebrew\index.php on line 12
מפלגת אור - מפלגת אור

 

דבר היו"ר

yaronlarge.jpgאני פונה אלייך ואליך אזרחי ישראל, כמו כולנו, גם אני חפץ בישראל חזקה ובטוחה עם חוסן חברתי ושגשוג כלכלי. לצערנו המצב כיום רחוק מלהיות כזה. מפלגת "אור" קמה מתוך דאגה מן ההידרדרות הערכית המתחוללת במדינה ומן השבר שבעיצומו נמצאת החברה בישראל. הציבור הולך ונחלק למגזרים - קבוצות אינטרסים, אשר הולכות ומאבדות קשר אחת עם השנייה, האיבה ביניהם הולכת וגדלה ובמצב עניינים שכזה קשה לראות עתיד משמח. ישנם שברים ושברי שברים, אבל השבר הגדול ביותר הוא זהות המדינה: האם אנו הולכים להיות מדינה דמוקרטית, חופשית, או מדינה שחוקיה דומים לחוקי ההלכה הדתית? האם המדינה תקבל בצורה שוויונית כל אזרח, ללא הבדל דת, גזע, מין או אמונה, תעניק לו זכויות שוות ותדרוש ממנו נאמנות והשתתפות בנטל הציבורי? או שהמדינה תמשיך ותתייחס באופן שונה לאזרחיה, תחוקק חוקים בלתי שוויוניים, ובכך תפורר את המרקם החברתי?

מטרות המפלגה וחזונהפשוטים מבחינה רעיונית אך אינם פשוטים לביצוע. הדבר תלוי כמובן בכל אחד ואחד מכם:

  • הצורך בהפרדת מוסדות הדת מהמדינה הוא הכרח שיועיל ויעשה טוב לשני הצדדים - למדינהולדת.
  • רכישתהשכלה וערכים הומניסטיים, ערכים של מדע ותרבות מגוונת, הם חיוניים לאושרו של הפרט ולבריאותה של החברה. ההנהגה הישראליתהיא זו שתפקידה לשרת את האזרח - ולא להפך, כפי שזה קורה בימינו. על ההנהגה להנחיל את הערכים החשובים למדינה בקרב הציבור כולו: חילונים, דתיים, חרדים, רפורמים, קונסרבטיבים, מוסלמים, דרוזים, צ'רקסים, קראים, שומרונים, נוצרים וכל עדה אחרת, גברים ונשים.
  • זכויות וחובות (כגון הגיוס לצה"ל) צריכות לחול על כולם, בהתאם לעיקרוןהשוויון. שוויון מוחלט אולי לא ניתן להשיג לעולם, אך צריך לשאוף אליו בכל לב.

גיוס בחורי הישיבות והאברכים שתורתם אמנותם, מלבד חשיבותו ליישום עיקרון השוויון, יש בו משוםתהליך גיבוש הזיקה לישראליות. בחור ישיבהשאינו מתגייס וממית עצמו באוהלה של תורה - קושר את נימי נפשו בתורה ומתעלםמהמציאות הישראלית. הזיקה לישראליות תלויה בהקרבה, במסירות וברצון לתרום.הגיוס הוא אחד המרכיבים המשמעותיים היוצרים זאת, בבחינת: הנותן נקשרלמקבל.

אף ששלושת השינויים: הפרדת מוסדות הדת מהמדינה, חינוך שוויוני לכולוחובות וזכויות שוות, נשמעים כחזון אחרית הימים, ניתן לבצעם, והכול תלויבציבור. מדינת ישראל עדיין דמוקרטית, ועדיין יש לכל אזרח יכולת להשפיעבבחירת נציגים שישרתו אותו במוסדות המדינה הנבחרים. כיום, הפער בין ההנהגה הקיימת לבין האזרח הוא  בלתי נתפס - האזרח הבודד פועל למען החברה ויש לו עדיין את הרצון להטיב, בניגודכמעט מוחלט להנהגה המנותקת, שכל מחשבותיה הם לשרוד בשלטון. מן הסיסמאותהנבובות של המתיימרים להנהיג את המדינה, נוטפת ציניות וזלזול תהומי באזרחים.

לא עת להחריש, לא עת להרים ידיים, לא עת לאבד תקווה, לא עת לתת לחושך לכבות את האור.
העת לעשות, העת להשפיע, העת להסביר והעת לשנות את פני החברה הישראלית לעתיד טוב יותר. תמיד, ועכשיו במיוחד.

רק חברה עם חוסן, אחידות ומטרה משותפת יכולה לעמוד באתגרים שישראל עומדת בפניהם.
אל תהססו לתת לנו רוח גבית ולעזור בכל דרך שתיראה לכם. אנו זקוקים לכם - לתרומתכם ולשיתוף פעולה מצדכם.

בהצלחה לכולנו,

ירון ידען

יו"ר המפלגה

דוא"ל: yaron@orr.org.il