Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Inetpub\orr\templates\lightbreeze-red-hebrew\index.php on line 12
מפלגת אור - מפלגת אור

 
מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;
תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות;
ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות."
מתוך מגילת העצמאות
 
קווי היסוד של מפלגת אור

מפלגת אור היא מפלגה דמוקרטית, ציונית וחופשית, שמטרתה לקדם את ערכי ההומניזם, השוויון, ההשכלה וכבוד האדם. המפלגה דוגלת בחירות הפרט, ותומכת בשליטתו המירבית של האדם על חייו ובהימנעות מירבית משימוש בכוח הכפייה של המדינה. זכותו של כל אדם לצקת את אורחות חייו ותוכנם כראות עיניו, ובלבד שלא יכפה אותם על זולתו.

עקרונות השוויון, הסובלנות, ההומניזם והפלורליזם הם הערובה לכינון חירויות הפרט ולתפקודה התקין של החברה, ובלעדיהם לא תתקיים מדינה דמוקרטית. מצע המפלגה מתייחס לתחומים רבים ומושתת כולו על עקרונות אלו. המפלגה פונה אל כל מגזרי האוכלוסייה בישראל – יהודים ושאינם יהודים, חילונים ודתיים, נשים וגברים – וקוראת להם לאחד כוחות לקידומם של שלושה עקרונות יסוד חיוניים לחברה בישראל, לאחדותה ולעצם קיומה:

1. הפרדת מוסדות הדת מהמדינה.

2. שוויון מלא של זכויות וחובות לכל אזרח.

3. חינוך חובה חינם לכלל אזרחי המדינה, המנחיל ערכי הומניזם, תבונה, מדע, חירות ונאמנות למדינה, תוך שיקוף עקרונות השוויון והדמוקרטיה, לצד ערכי מסורת ורב-תרבותיות. 

מפלגת אור רואה ביישום עקרונות אלו חובה בסיסית וראשונית לצורך קידומה של מדינת ישראל לשגשוג כלכלי ותרבותי, לביטחון המדינה ולאושרם של כל אזרחיה.