Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Inetpub\orr\templates\lightbreeze-red-hebrew\index.php on line 12
החילונים מרימים ראש - מפלגת אור

 

רקע רעיוני - מאמרים

החילונים מרימים ראש

"אור, מפלגה ללגיטימיות חילונית"

החילונים מרימים ראש.

מפסיקים לשתוק!

על פי משרד החינוך
בעוד 15 שנה מדינת ישראל
לא תיתן לגיטימיות לחילוניות.משרד החינוך מגלה שאחוז תלמידי כיתות א' היהודים הלומדים בבתי ספר חילוניים הוא רק 46% !!!

(בחינוך החרדי - 34%, ובחינוך הממלכתי דתי-  20%)


המשמעות היא שיותר ממחצית מתחנכים להתנגד לחילוניות.
כיצד?
בחינוך החרדי- בזים לחילוניות.
בחינוך הממלכתי דתי- מתנשאים ומזלזלים בנו.


המסקנה היא אחת:
תוך מספר שנים באמצעות הצבעה דמוקרטית
אנחנו לא נהיה!!!


יש להתחיל לפעול ומיד!!

1. להפסיק את הכפייה הדתית, להפריד את הדת מהמדינה – ולתת חופש דת וחופש מדת.

2. חינוך לפלורליזם, סובלנות, לגיטימיות האחר והשכלה לכל תחת מערכת חינוך ציבורית אחת וביטול התמיכה הציבורית במערכות החינוך המיגזריות הקיימות.

3. שוויון מלא של זכויות וחובות לכל אזרח-  גיוס לצה"ל / שירות לאומי לכולם – שוויון בנטל מחזק את הלגיטימיות של האחר ויביא לתחושת אחדות וסולידריות.מעבר לכך לקווי יסוד אלו תהיינה השלכות עצומות על:
הכלכלה -  הפחתת הוצאות בזבזניות תוך ייעול מערכת החינוך וחסכון מרבי של כספים הזורמים למוסדות דת ולרבנות הראשית.
החינוך – העלאת שכרם של המורים והגבהת קרנה של מערכת החינוך, כסדר עדיפות ראשון, יעלה את מעמדו של המורה.
ביטחון המדינה-  אחוז גדול יותר של מתגייסים לצבא והגדלת המוטיבציה של הלוחמים בשל הידיעה שכולם חולקים בנטל.

יציבות השלטון- ע"י הפרדת הדת מהמדינה כל המפלגות יהיו שותפות לדאגת כל האזרחים. כך תיפסק הסחטנות והדרישות לצביון "דתי" במדינה מצדן של המפלגות הדתיות והחרדיות.

לשאלות נוספות ליו"ר המפלגה yaron@orr.org.il