ראשונות וראשונים

פול קדר

  • Print
יליד 1925 בתל אביב.

 אל"מ (ד) חיל אויר.

לשעבר קונסול כללי בניו-יורק, ראש משלחת משרד הביטחון באירופה, נספח צה"ל

בטורקיה, חבר צוות ההקמה של בית התפוצות ומנהל מתנ"ס בשלומי.