מפלגת אור בתקשורת

ראיון ברדיו של ירון עם גבי גזית