Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Inetpub\orr\templates\lightbreeze-red-hebrew\index.php on line 12
אורי רפאלי - מפלגת אור

 

ראשונות וראשונים

אורי רפאלי

uri_raphaeli.jpgמצב משפחתי: נ + 4
שנת לידה: 1935
ארץ לידה: ישראל
מהנדס בנין ומהנדס עירוני
הדגל (moto) שלנו (של אורי ושלי):
 
** משטר מסודר הוא היסוד, הדבר הראשון והחשוב ביותר, לחיי חברה וכלכלה ותרבות.
 
** המשטר הוא הבסיס האירגוני של האזרחים.
 
** דרושים במדינתנו משטר חזק יותר, בעל דרגת משילות גבוהה, הפרדה והרחקת הדת מהפוליטיקה ומהשלטון - כל אלה כמו בארה"ב ובצרפת - חינוך מסודר וסמכותי, שפה אחת, חינוך אחד ועם אחד (כור היתוך- בלשונו של בן גוריון), מדינה גאה, מנהיגות נאורה, מנהיג הוגה דעות ומורה דרך לעמו.
 
** משטר מסודר מקנה: בטחון אישי, מלחמת חורמה בשודדים, בפושעים ובגנבים, מערכת שפיטה החלטית, נאורה, אך חזקה ומחמירה.
 
** כלכלה חופשית, אך מרוסנת.
 
בקשר למשטר מסודר יש להעיר, שאזרחים רבים בכל הזמנים, כולל את בן גוריון, ווועדות אין-ספור נוכחו בחסרונותיה של השיטה השלטונית הקיימת בישראל ורצו לתקנה - באמצעות חוקה או בלעדיה - אך תמיד, מאז ועד היום, נתקלו בהתנגדות פוליטיקאים דתיים, אשר טירפדו כל נסיון של שיפור.
בשנותיה הראשונות של המדינה, ניסה בן גוריון להגביר את דרגת המשילות על ידי הנהגת בחירות אזוריות, אך לשוא: המפלגות הדתיות ויתר המפלגות הקטנות לא ויתרו על מקומן ועל כוחן כלשון מאזנים.
 
דוגמה קטנה להפרדת הדת מהפוליטיקה: איסור על הפעלת רמקולים מצריחי מסגדים באזורים עירוניים.
כיום זוהי משימה קשה, בגלל כוחם הפוליטי של המוסלמים בשיטה הקיימת.
דוגמה נוספת: יש לבטל כליל את הכוח הפוליטי של הרבנים ומוסדות הדת והמועצות הדתיות - כמו בארה"ב.
 
** סדרי עדיפות: במשך 60 שנות המדינה, נבחרו אישי ומוסדות השלטון לפי סדרי העדיפות: בטחון ויחסי עמים, יחסים בין עדתיים, יחסי שמאל/ ימין, יחסי חוץ, חינוך, רווחה, בטחון אישי וכיו"ב. לכן, כאשר אני מדבר עם מישהו על אור, מיד אני נשאל: מה דעתה של אור על הערבים, על הטרור וכיו"ב.
 
לדעתנו יש לגשת לענייני ניהול המדינה בדרך שונה מיסודה: יש להתקין את שיטת המימשל והאדמיניסטרציה על ידי בניית חוקה בריאה, ורק לאחר מכן, באופן דמוקרטי, להחליט על יחסי שמאל - ימין, יהודים - ערבים, דתיים - חילוניים, עשירים - עניים, חינוך פרטי - ציבורי, פנסיה חופשית - או כפויה ושאר נושאים חשובים כיו"ב.
הגרעין של ניהול המדינה הוא ראש וראשון לכל דבר. כמו שבמחשב, ה cpu הוא החשוב והראשון מכל יתר האבזרים.
כמוסבר לעיל, הקמת אור היא הצעד הראשון להנהלה הנכונה של הארגון, הקרוי מדינה.
 
** נצחון בבחירות צריך להתארגן באמצעות יחצ"נים, פסיכולוגים פוליטיים, קבלני קולות ושאר פעלולנים מקצועיים. הכה את השיטה בדרכיה.