Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Inetpub\orr\templates\lightbreeze-red-hebrew\index.php on line 12
מנחם רייס - מפלגת אור

 

ראשונות וראשונים

מנחם רייס

menachem.jpgהצטרפתי למפלגת אור מאחר ויש קווים המשותפים לדעותי ולקווי היסוד של המפלגה. כאן ארשום מקצת מהאני המאמין שלי, שהוא כללי יותר ולא כולו תואם את דרכה של המפלגה.

1. לדעתי הכנסת מחוקקת חוקים לא דמוקרטים עקב כניעת הרוב בכנסת למיעוט דתי, המאיים להפיל ממשלות שלא יסורו למרותו בנושאים החשובים לו, וזאת על חשבון החילונים.

2. השופטים שאמורים להגן על אזרחי המדינה אינם מרחיקים פושעים סידרתיים (כאלה שנתפסו על פשעים פעם אחר פעם) לשנים רבות כדי להרחיקם מפגיעה נוספת באזרחים שלווים. במקום זאת הם משחררים אותם בעונש קל, המאפשר להם לשוב ולפגוע בנו. זה נכון כמעט בכל סוגי הפשיעה.

3. הפקידות הממשלתית מזלזלת באזרח ומונעת ממנו לקבל שרותים בזמן סביר ובטירחה מינימלית. אין שום סנקציה נגד פקידים שרלטנים ורעי לב.

4. בתי דין רבניים משאירים עגונות שנים רבות ללא מוצא. גם כאן אין שום סנקציה כנגד דיינים שאינם ממלאים את תפקידם בזמן קצר לטובת האזרחים. 

5. מערכת התחבורה בארץ, בעיקר בצפון וגם בכביש לאילת, מורכבת מכבישים אדומים רבים, בהם נהרגים אנשים חפים מפשע בגלל העדר הפרדה בין מסלולית.

6. החינוך הממלכתי בארץ אינו פלורליסטי מספיק, ולעומת זאת בחינוך הסקטוריאלי החרדי מקיימים חינוך צר אופקים, שאינו מלמד מדעים ומקצועות שימושיים והמייצר מבוגרים חסרי יכולת לתרום כלכלית לעצמם ולחברה, לכן הם נופלים למעמסה על משלמי המיסים החילוניים.

7. החרדים ככלל מציגים עצמם כשונים ואינם רואים עצמם כחלק מהחברה הישראלית, וזאת על מנת שיוכלו בהצהרתיות להשתמט מחובות השרות בצבא, מנשיאה בנטל המילואים, מחובת הפרנסה האישית והתרומה לכלכלת ישראל.

8. מוסד מבקר המדינה הינו חסר כל יכולת להעניש את העבריינים, ולהרחיק את אלה שאינם מבצעים את תפקידם כראוי ואינו יכול לכפות את השינויים עליהם הוא מצביע כהכרחיים.