Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Inetpub\orr\templates\lightbreeze-red-hebrew\index.php on line 12
אריה לוין - מפלגת אור

 

ראשונות וראשונים

אריה לוין

arie_levin.jpg אני יליד פרס ממשפחה יהודית מאוקראינה בדרכה לארץ;
למדתי בירושלים, שרתתי בצה"ל, במודיעין/מחקר, כראש ענף מעצמות, אמ"ן, עד שנת 1963 – עת עברתי למשרד החוץ. שם מילאתי תפקידים בארץ ובחו"ל (אתיופיה, רואנדה, פריז, טהרן, ניו-יורק – באו"ם – ובברה"מ, כשגריר ראשון אחרי הניתוק בשנת 1967). בארץ הייתי, בין השאר, מנהל מח' המזרח התיכון וראש המרכז למחקר -מדיני ומודיעין 1988- 1985.

אני בא ממשפחה מסורתית חב"דית וותיקה. סבי, ר' בנימין ז"ל, היה פרנס של קהילה גדולה. הכרתי את דרכיהם של האדוקים והחרדים. אולם אני מתמרד במיוחד נוכח גילויי ההסתאבות, השאפתנות והדרכים הנלוזות של החרדים החדשים, המחפשים עוצמה פוליטית והשפעה כלכלית-כספית למטרות שאינן לדעתי אלוהיות. עליתי לארץ בתקווה שעם ישראל – שעבר סבל בלתי יתואר דורות כה אינספור והשקיע כה רבות במדינתו המחודשת - ימצא את דרכו לאנושות הנאורה בשורותיה הראשונות ויחיה במדינתו משוחרר מתכתיבי העריצות הרבנית. המפלגות הקיימות, כולל החרדיות, משטריהן ומטרותיהן, מובילות אותנו בכיוון ההפוך.  תושבי המדינה זקוקים למנהיגות רעננה, משכילה ונקיית כפיים, כדי להפיח תקווה מחודשת ואמונה בדרכנו.

אני מצטרף למפלגה החדשה "אור" מתוך התרשמות עמוקה ממייסד המפלגה ידען, ממניעיו האידיאולוגיים ורישומו בתודעתי כאיש מסור למטרותיו ואדם נאמן. אני מצפה ומקווה שמפלגת אור תעמוד במבחן זה ומוכן לצורך כך לתת לה את תמיכתי.