ראשונות וראשונים

אלי שורץ

eli_shwartz.jpgחיפאי, יליד 1984
סטודנט להנדסת חשמל


 
אני רואה שליחות מהמעלה הראשונה בכינון חופש דת וחופש מדת במדינת ישראל.