ראשונות וראשונים

עמוס הרדוף

amos_harduf.jpg יליד חיפה (1926).
 
בוגר ביה"ס הריאלי והטכניון - הפקולטה להנדסה כימית.

כימאי ראשי וסמנכ"ל מו"פ – צבעי טמבור (בגימלאות).

מלוחמי העצמאות - מ"פ וקצין חבלה חטיבתי – חטיבת הכרמל.