Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Inetpub\orr\templates\lightbreeze-red-hebrew\index.php on line 12
דוד גומא - מפלגת אור

 

ראשונות וראשונים

דוד גומא

david_gome.jpg גר ברעננה, 2 ילדים בוגרים + 2 נכדים.

השכלה ומקצוע: מהנדס אלקטרוניקה.


האני מאמין, המשותף למינה ולי

כאנשים חילוניים (אשר מצדדים בחופש הפולחן הדתי לכל אזרח) וציונים, המרגישים, לאור התלאות שעברו הורינו עד שהביאונו (לא הודות לדת אלא למרות הדת) לארץ המפלט הזו, שמקומנו הוא כאן. אנחנו מאמינים שהאפשרות היחידה להמשך קיום המדינה כמדינה חופשית ומתקדמת היא היות המדינה ציונית ודמוקרטית שבה:

1. האוכלוסיה תהיה משכילה, ולשם כך הכרחי חינוך ליבה חובה חינם ברמה גבוהה לכל האזרחים – על מנת לשמור על מוסר, חינוך ותרבות גבוהים.

2. שוויון לכל התושבים (כולל כמובן שוויון נשים\גברים) – ומכאן, זכויות וחובות שווים לכולם.

3. הדת צריכה להיות מופרדת לחלוטין ממוסדות המדינה, בה יהיה לאזרחים מחד חופש דת ומאידך חופש מדת.

4. חוקה להגדרת המדינה: כמדינה ציונית - מדינת העם היהודי, דמוקרטית, חופשית ושוויונית, שבה קיימת הפרדת הדת ממוסדות המדינה.