ראשונות וראשונים

שרית יחזקאל

thumb_SaritYahezkel.jpgשרית יחזקאל , מקום 3 ברשימת אור לכנסת.